Om HT

H.T. Transport & Spedition A/S er et familieejet logistikfirma fyldt med gode og engagerende medarbejdere, der bygger på stærke værdier og sætter en ære i at servicere vores kunder, som vi har gjort det siden 1973.
HT blev grundlagt i Billund, hvor vi forsat har hovedsæde, i dag råder vi over mere end 200 rullende enheder, der dagligt er at finde på landevejen både i Danmark og ude i Europa. Udover vores materiel på landevejen råder vi over mere end 45.000 m2 lagerhotel, hvorfra vi dagligt håndterer gods ind og ud.

HT Transport trailer

Uformel kultur

HT er præget af en uformel kultur og en flad organisation, hvor der ikke er langt fra tanke til handling. Vi er til for at servicere vore kunder og håber også at kunne være behjælpelig med jeres logistikbehov.
Kontakt os gerne hvis I vil vide mere, eller læs mere om vores historie.

HT Trasport trailere - Billund Danmark

Historie

 • 1973

  Blev HT Transport grundlagt af Henning Toftlund Hansen i Hovedgaden, Billund. HT startede med fragt fra Jylland til Sjælland, nærmere bestemt fragtruten Vestjylland-København, som blev opkøbt af daværende vognmand Villy Thomsen. Vognparken bestod i 1973 af 7 lastvogne, og der var tilknyttet 10 chauffører. Henning Toftlund Hansen kom fra et job som speditør ved Brødrene Larsen i Vejle.

 • 1976

  Flyttede HT Transport til den nuværende placering på Kløvermarken i Billund. Årsagen hertil var, at de gamle rammer var blevet for små, og et ønske om at udvide virksomheden med lagerhotel.

 • 1982

  Udvides firmaet med eget værksted til at servicere vognparken. Servicecentret får beliggenhed på Thorsvej i Grindsted, hvor det den dag i dag fortsat servicerer HT Transport’s vognpark.

 • 1989

  Får HT Transport godkendt ansøgning om eksport kørsel, hvilket bliver starten på HT’s specialisering i transporter til området i og omkring Schweiz.

 • 1997

  Bliver HT Transport omdannet til aktieselskabet H.T. Transport & Spedition A/S i forbindelse med generationsskifte.

 • 1998

  Fejrer HT Transport 25-års jubilæum

 • 2010

  Bliver driftsdirektør Jørgen Poulsen udnævnt til ny administrerende direktør, da Henning Toftlund Hansen går bort efter kort tids sygdom.

 • 2013

  Bliver fragtdelen under Danske Fragtmænd solgt fra, dette sker som led i fragtmændenes strukturændringer og en erkendelse af, at denne del af virksomheden ikke længere var rentabel.

 • 2014

  Ændres ejerforholdene således at Casper og Marianne Toftlund Hansen hver ejer 50% af HT Transport & Spedition A/S.

 • 2018

  Flytter HT Transport administrationen ind i nye kontorer mens de gamle lokaler bliver renoveret og indrettet til chauffører, lagerkontor og kantine

 • 2020

  Starter Niclas Toftlund ved HT Transport og tre generationer arbejder nu under samme tag i virksomheden. Jørgen Poulsen vælger at gå på pension men fortsætter i virksomheden som bestyrelsesformand. Marianne og Casper Toftlund Hansen bliver nye direktører i virksomheden

 • 2023

  Fejrer HT Transport 50-års jubilæum

 • 2023

  Nyt lagerhotel står færdigt på Sdr Elkærvej i Billund

Værdier

H.T Transport & Spedition’s værdier:

 • Et ord er et ord – enhver aftale skal overholdes.
 • Vi er fleksible og omstillingsparate for at hjælpe vores kunder.
 • Vi respekterer hinanden – også når der er travlt.
 • Vi har tillid til hinanden.
Gammel Mercedes lastbil med fly

Vision

Vi vil være virksomheders foretrukne totaltransportør med den bedste service. Pålidelighed, fleksibilitet og præcision er de egenskaber, vi er kendt for og som vil gøre os til kundens foretrukne transportør.

Mission

Vi er en serviceorienteret transportvirksomhed, der leverer totale logistikløsninger. Vore kunder ønsker kvalitet frem for laveste pris. Ved hjælp af vore kompetente og serviceorienterede medarbejdere giver vi kunderne en personlig kontakt og god service. Den gode service sikres gennem vores hurtige omstillingsevne og fleksibilitet.

Volvo og Scania HT Transport lastbiler

Kvalitetspolitik

Ved HT Transport & Spedition A/S forpligter vi os til:

 • Være en attraktiv og professionel samarbejdspartner og sikre kvalitet gennem et tæt samarbejde mellem os vores kunder og leverandører.
 • Levere gods til tiden, på rette sted og uden skader.
 • Vi afsøger nye muligheder aktivt for kunden og har god indsigt i markedet.
 • Vores medarbejdere efterlever vores kvalitetspolitik og arbejder målrettet for at nå vores kvalitetsmål.
 • Løbende forbedrer vore resultater.
Kvalitet ved HT Transport

Miljø og samfundsansvar

Ved H.T. Transport & Spedition A/S prioriterer vi vores samfundsansvar højt og tager et stort ansvar som arbejdsplads for vores medarbejdere og den påvirkning vi har på samfundet. Vi prioriterer et langvarigt og gensidigt forhold til vores kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere.

Miljø
Vi arbejder målrettet på at reducere forbruget af brændstof og derved begrænse udledningen af CO2. Ved indkøb af nye biler fokuseres på en høj euronorm samt et lavt brændstofforbrug, 97% af vores flåde er EUR5 eller højere. Chaufførernes brændstofforbrug følges elektronisk og chaufførerne undervises i miljørigtig kørsel. Desuden fokuseres der på at optimere den daglige disponering for derved at mindske forbruget af brændstof.
På vores lagre installeres følere til automatisk at tænde og slukke lyset og der fokuseres på at udskifte lyskilder til led, desuden er vores trucks hovedsageligt udskiftet til el-trucks.
På taget af vores lager er der installeret knap 2.400 m2 solceller som blandt andet er med til at forsyne vores varmepumper med strøm.
Hvor det er muligt forsøger vi at genbruge alle restprodukter.
Vi overholder naturligvis alle gældende lovkrav på miljøområdet i de lande vi opererer.

HT Transport lastbiler i skoven

Medarbejderforhold

Vi forsøger at tilbyde vores medarbejdere en god og sikker arbejdsplads, hvor alle behandler hinanden med respekt. Vi forsøger at hjælpe medarbejdere med andre arbejdsopgaver, hvis disse i perioder ikke kan varetage deres normale arbejde. Der er ingen øvre aldersgrænse for medarbejderne og der bliver løbende uddannet nye elever.

Etik

Vi overholder alle internationale og nationale love og regulativer, og vi tager afstand fra korruption i alle former.

Servicecenter

Alt HT materiel bliver serviceret og repareret på eget servicecenter, placeret i Grindsted. Om det er Scania, Volvo, Mercedes eller andre mærker vi har i flåden så er vi I stand til at servicere vores materiel. Vi har haft eget værksted siden 1982 og i 2019 blev servicecenteret udvidet med 300 m2 og i samme omgang moderniseret så både medarbejdere og materiel har optimale forhold. Ved at have værksted under eget tag kan vi 100% stå inde for det materiel vi sender ud på landevejene er i orden og lever op til alle gældende lovkrav.

Udover at servicerer og reparere materiel på værkstedet, har vi også mulighed for at vaske trækkere og trailere i egen vaskehal.

Lastbiler på værksted

Handelsbetingelser

Alle landevejstransporter - såvel nationale som internationale - udføres i henhold til bekendtgørelsen af lov om internationale fragtaftaler (CMR loven).

Alle øvrige opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Betingelser (NSAB 2000).

Ved opbevaring på H.T. Transport & Spedition A/S’ lokationer bekoster kunden selv forsikring mod brand, vand og tyveri, H.T. Transport & Spedition A/S tegner ikke forsikring der dækker dette ansvar.

HT Transport kontor Billund